Nowa publikacja

Do numeru specjalnego zatytułowanego „Motor Cognition” w czasopiśmie naukowym Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego (5-year IF = 3.0; 35 pkt. MNiSW) został przyjęty artykuł dra Ł. Przybylskiego i prof. G. Kroliczaka. Praca zatytułowana jest „Planning functional grasps of simple tools invokes the hand-independent praxis representation network: an fMRI study”. Serdeczne gratulacje.