mgr Szymon Biduła

Zainteresowania:

Poprzez swoją pracę w laboratorium próbuję głównie odpowiedzieć na trzy powiązane ze sobą pytania:
(1) Jakie procesy determinują lateralizację funkcji umysłowych?
(2) Czy asymetryczna reprezentacja funkcji ma swoje odzwierciedlenie w strukturze mózgu?
(3) Czy na podstawie sieci połączeń czynnościowych mózgu jesteśmy w stanie przewidywać lateralizacje funkcji?

W swoich badaniach wykorzystuję metodę obrazowania pracy ludzkiego mózgu jakim jest sygnał BOLD. Równocześnie, aby wyjaśnić zagadnienie zależności między strukturą a funkcją mózgu analizują dane wysokiej rozdzielczości T1w oraz T2w z rezonansu magnetycznego.
Rezultatem mojej dotychczasowej pracy jest odkrycie związku między lateralizacją funkcji a asymetrycznością kory mózgowej. Przejawia się on tym, że nietypowa (tj. obustronna bądź prawostronna) lateralizacja planowania gestów oraz języka powiązana jest ze zmniejszoną asymetrią struktury kory mózgowej – wyspy. Oznacza to, że asymetryczna reprezentacja funkcji ma swoje odzwierciedlenie w strukturze mózgu (pytanie 2). W swojej pracy doktorskiej chcę dokładniej zbadać charakter tej asocjacji, aby tym samym wyszczególnić procesy determinujące lateralizację funkcji umysłowych (pytanie 1).

Istotną częścią mojej pracy badawczej jest również rozwój metodologii analizowania danych z rezonansu magnetycznego. Wynikiem tych wysiłków jest: a) RESAP – program do przetwarzania danych spoczynkowego (resting-state) sygnału BOLD (wstęp do pytania 3), b) warstwowa (laminar) analiza rozłożenia sygnału BOLD, c) QA – prosty program do analizy jakości danych BOLD.