dr Łukasz Przybylski

Kognitywista. Pracownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki, odbywający staż podoktorski (od 2012)
w Laboratorium Badania Działań i Poznania Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.
Jego zainteresowania naukowe obejmują kognitywne teorie percepcji oraz wzrokową kontrolę działania
i koncentrują się na badaniu neuronalnych korelatów czynności takich jak:
manipulacja przedmiotami, eksploracja otoczenia czy użycie narzędzi. Podejmuje w swoich badaniach również problematykę związaną z poznaniem ucieleśnionym i rozproszonym w kontekście psychologii ekologicznej.