Wpływ pozytywnych emocji na restytucję układu sercowo-naczyniowego – rola sprężystości psychicznej i oceny stresu jako wyzwania

W latach 2010-2011 w Laboratorium Badania Działań i Poznania realizowane było pod kierunkiem dra Łukasza Kaczmarka badanie finansowane z grantu Komitetu Badań Naukowych (N N106 263135). W trakcie badania zaaranżowano sytuację stresową, po której u osób badanych wzbudzano emocje pozytywne. Pomiarowi podlegała częstotliwość skurczów serca mierzona elektrokardiografem Contact Precission Instruments. W badaniu udział wzięło 123 studentów wydziałów zlokalizowanych na kampusie UAM na Ogrodach (dziękujemy ochotnikom). W realizację badania zaangażowane były następujące osoby: mgr Barbara Baran, mgr Piotr Haładziński, mgr Michał Lubawy, mgr Lech Kaczmarek, mgr Patrycja Rojewska, mgr Maja Stańko-Kaczmarek i Katarzyna Wojtyniak.