Wpływ poprzedzania stronnego na klasyfikację gestów

W miesiącu czerwcu 2012 r., w Laboratorium Badania Działań i Poznania został zrealizowany projekt dotyczący reprezentacji gestów manualnych w mózgu. Pod opieką naukową kierownika laboratorium prof. UAM, dr hab. Grzegorza Króliczaka, eksperyment zaprojektowała i przeprowadziła studentka V roku Kognitywistyki p. Honorata Helon. W eksperymencie wykorzystano m.in. filmy video przedstawiające aktora wykonującego prawą ręką różne gesty (w tym gesty imitujące użycie narzędzi, gesty komunikacyjne oraz bezsensowne sekwencje ruchów dłoni). Badano wpływ informacji poprzedzającej, pojawiającej się na krótko w prawym bądź lewym półpolu wzrokowym na poprawność i czasy reakcji rozpoznawania rodzaju gestów w oglądanym klipie filmowym. Eksperyment zrealizowano w pogramie SuperLab, a do mierzenia poprawności i czasów reakcji wykorzystano klucz odpowiedzi (pad) typu RB-530. Projekt ten stanowi podstawę pracy magisterskiej.