Wpływ pasków informacyjnych na zapamiętywanie pozostałych elementów przekazu telewizyjnego

Od stycznia do marca 2012 w Laboratorium Badania Działań i Poznania realizowany był projekt badawczy w ramach przygotowywanej przez mgr Agatę Karaśkiewicz (karaskiewicza@gmail.com) rozprawy doktorskiej dotyczącej percepcji multimodalnych przekazów reporterskich. Na grupie 60 osób przeprowadzono eksperyment, w ramach którego każdy uczestnik proszony był o obejrzenie krótkiego przekazu reporterskiego oraz wypełnienie ankiety. Trzydzieści osób obejrzało przekaz w postaci zbliżonej do prezentowanej na antenie telewizyjnej, natomiast kolejne trzydzieści przekaz spreparowany – pozbawiony wymienionych elementów graficznych. Za pomocą eye-trackera rejestrowano miejsca fiksacji wzroku widzów na oglądanej relacji. Po jego obejrzeniu, uczestnik wypełniał ankietę z zestawem pytań dotyczących m.in. treści wypowiedzi reportera, obiektów widocznych w materiale zdjęciowym oraz informacji wyświetlanych na paskach. W realizację badania zaangażowane były następujace ososby: mgr. Michał Lubawy, Piotr Urbaniak, studenci Wydziału Neofilologii oraz Nauk Społecznych, oraz działacze koła naukowego SKUTEK.