Wpływ kapitalizacji pozytywnych emocji na aktywność sercowo-naczyniową w sytuacji stresu.

W roku 2012 zrealizowano projekt, którego celem było określenie, w jakiej mierze procesy kapitalizacji (czyli dzielenia się z partnerem informacją o sukcesie) pozwalają optymalizować przebieg sytuacji stresu. W badaniu udział wzięło 151 par tworzących związek intymny. W trakcie eksperymentu przygotowanego w programie e-Prime Professional 2.0 jeden z partnerów wykonywał zadanie w trzech rundach i po każdej z nich komunikował się z drugą osobą za pomocą  krótkich wiadomości tekstowych. U każdego z uczestników badania mierzono aktywność elektryczną serca (2 elektrokardiografy Contact Precission Instruments) oraz przewodnictwo skórne (2 galwanometry Contact Precission Instruments). Ekspresję mimiczną rejestrowano przy użyciu 4 kamer HD zsynchronizowanych programem Media Recorder 2.0 (Noldus IT), opracowano w programie Observer XT (Noldus IT), a następnie interpretowano programem FaceReader 5.0 (Noldus IT). Do przygotowania stanowisk dla uczestników badania oraz stanowisk kontrolnych wykorzystano 3 komputery PC oraz 5 monitorów LCD. Część analizy danych przeprowadzono przy użyciu dostępnych w pracowni komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej Workstation Dell Precission T3600. Dane EKG analizowano we współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w osobie dr hab. Przemysława Guzika i dr Tomasza Krauze przy użyciu programu RASCHLab 0.3 oraz autorskich skryptów do analizy zmienności rytmu zatokowego. Ponadto w realizację badania na etapie zbierania danych i analiz zaangażowane były następujące osoby: mgr Dariusz Drążkowski, Michał Kosakowski, mgr Maja Stańko-Kaczmarek, Agata Szäfer, mgr Jolanta Enko, mgr Lech Kaczmarek,  Ewelina Pers, mgr Piotr Haładziński, mgr Szymon Bręński i mgr Paweł Jankowski.  Projektem kierował dr Łukasz Kaczmarek (Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM).