RESAP: program do analizy danych uzyskanych przy pomocy spoczynkowego rezonansu magnetycznego

Akwizycja danych funkcjonalnych, w czasie gdy osoba badana spoczywa w skanerze nie wykonując żadnego zadania wyznaczonego przez eksperymentatora, staje się coraz częstszą metodą badania czynnościowej organizacji mózgu. Paradygmat ten, nazywany spoczynkowym rezonansem magnetycznym (resting-state fMRI), zawdzięcza swoją popularność prostocie przeprowadzenia badania oraz dostępności olbrzymiej ilości danych, które zostały upublicznione w ramach projektu 1000 Functional Connectomes Project. Niestety, mimo osiągalności materiałów badawczych brak jest narzędzi do ich kompleksowej analizy. By wypełnić tę lukę w latach 2010 – 2012 w laboratorium zrealizowany został projekt mający na celu stworzenie techniki analizy danych uzyskanych przy pomocy spoczynkowego rezonansu magnetycznego. Liderem projektu był mgr Szymon Biduła a opiekunem naukowym dr Mikołaj Pawlak. W rezultacie prac powstał program o nazwie RESAP (REsting State Analysis Pipeline). Jego wstępną wersję przedstawiono, w formie plakatu: Biduła, S. & Pawlak, M. (04- 2012). “RESAP: an automated stream for analysis of resting-state fMRI data” na międzynarodowej konferencji NEURONUS 2012 IBRO & IRUN Neuroscience Forum w Krakowie. Prezentacja została wyróżniona I miejscem w kategorii: “Poster in Cognitive Neuroscience Session”.