Asymetrie strukturalne pozwalają przewidywać lateralizację funkcjonalną języka i gestów w zdrowym mózgu

W latach 2010-12, w laboratorium zrealizowany został projekt z zakresu neuroobrazowania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI/fMRI) dotyczący strukturalnych uwarunkowań nietypowej lateralizacji języka i gestów u osób skrajnie leworęcznych. Punktem wyjścia dla tych badań były wcześniejsze ustalenia kierownika laboratorium prof. UAM, dr hab. Grzegorza Króliczaka, dotyczące korelacji pomiędzy asymetriami reprezentacji języka i praksji w zdrowym mózgu (Króliczak G., Piper B.J., & Frey S.H. (2011). ,,Atypical lateralization of language predicts cerebral asymmetries in parietal gesture representations”. Neuropsychologia, 49 (7) 1698–1702). Badania zaprojektował i przeprowadził student kognitywistyki, p. Szymon Biduła. Uzyskane wyniki prezentowane były na jednej z najważniejszych konferencji międzynarodowych poświęconych neuroobrazowaniu mózgu ludzkiego, która w tym roku odbyła się w Pekinie (Biduła, S., Króliczak, G. (06-2012). Insular surface asymmetry predicts the lateralization of language and praxis. 18th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Beijing, China.) Na podstawie tych rezultatów powstała napisana w j. angielskim praca magisterska pt. ,,Structural underpinnings of atypical lateralization of language and praxis in left-handers”. Najważniejsze efekty tych badań można obejrzeć na prezentacji w formie plakatu w dziale Publikacje.