Asymetrie reprezentacji języka u osób dwujęzycznych

Od drugiej połowy 2012 r. w naszym laboratorium są realizowane projekty dotyczące reprezentacji języków u osób dwujęzycznych. Pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Grzegorza Króliczaka jeden z eksperymentów zaprojektowała i przeprowadziła studentka kognitywistyki, p. Marlena Krefta. 17 bardzo biegłych osób dwujęzycznych (studentów anglistyki lub innych kierunków studiów, posiadających certyfikaty zaawansowanej znajomości języka angielskiego) czytało słowa w języku polskim, angielskim, lub obu w kolejności przypadkowej, a słowa do czytania prezentowane były w prawym bądź lewym półpolu wzrokowym. Do realizacji eksperymentu wykorzystano program SuperLab 4.5, a czasy reakcji słownych mierzono przy pomocy SV-1 Voice Key. Uzyskane wyniki były podstawą pracy magisterskiej.