Analiza wystąpienia komponentu mismatch negativity (MMN) w odpowiedzi na dostrzegalne i niedostrzegalne zmiany w częstotliwości podstawowej wokalizowanej samogłoski /u/ w warunku odsłuchu.

W miesiącu kwietniu 2012 w Laboratorium Badania Działań i Poznania zostały przeprowadzone pierwsze w Instytucie Psychologii UAM badania EEG. Poświęcone zostały wystąpieniu komponentu mismatch negativity (MMN) w odpowiedzi na niedostrzegalne i dostrzegalne zmiany w częstotliwości podstawowej odsłuchiwanej samogłoski /u/. Projekt był podstawą pracy magisterskiej mgr Małgorzaty Wrzosek, która przygotowując i przeprowadzając badania współpracowała z dr Agnieszką Nowik i mgr Justyną Maculewicz. Praca powstawała pod opieką naukową profesor UAM dr hab. Anny Preis. Dane zebrane w programie Biosemi Active Two zostały poddane analizie w programie Brain Vision Analyzer 2. Uzyskane wstępne wyniki zostały zaprezentowane w formie plakatu: Wrzosek, M. & Maculewicz, J. (04 – 2012). “Differences between perceptual noticeable and unnoticeable changes in human voice pitch reflected by mismatch negativity. The attempt to support dual pathway model in auditory cortex” na międzynarodowej konferencji NEURONUS 2012 IBRO & IRUN Neuroscience Forum w Krakowie (dział Prezentacje).

W miesiącu maju 2012 opisywane badania zostały zmodyfikowane oraz poszerzone o dodatkową liczbę badanych. Uzyskane wyniki są w trakcie analiz.

W badania zaangażowani byli także: mgr Michał Lubawy, przedstawiciele koła naukowego SKUTEK oraz studenci kognitywistyki.