Laboratorium Badania Działań i Poznania

Nowe publikacje

Ukazały się (lub ukażą się niebawem) kolejne artykuły z badań prowadzonych w labie:

Michałowski, B., Kroliczak, G. (2015). Sinistrals are rarely ‘right’: evidence from tool-affordance processing in visual half-field paradigms.Front. Hum. Neurosci. 9:166. doi: 10.3389/fnhum.2015.00166

Biduła, S.P., Króliczak G. (w druku) Structural asymmetry of the insula is linked to the lateralization of gesture and language. European Journal of Neuroscience.

Wyniki najnowszych badań zostaną także zaprezentowane w kwietniu na międzynarodowej konferencji NEURONUS w Krakowie.